Miankale

معرفی زاغمرز

زاغمرز ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر دراستان مازندران ایران است. این روستا به دلیل حضور شرکت صدرا ، بندر امیرآباد ، نیروگاه شهید سلیمی نکا ، شرکت ملی نفت ایران و شبه جزیره و پناهگاه حیات وحش میانکاله و… قطب گردشگری و اقتصادی بیشتر بخوانید...

توسط arian، قبل